ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΕΛΙΓΟ
ΥΣ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΗΤΑ
ΡΑΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΤΕΓΕΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5-05-11-02-01-01-26-33-0 α.α.4-14-13-11-0
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-5 2-12-22-11-00-31-13-0 α.α.1-21-13-32-2
ΒΡΑΣΙΕΣ1-22-2 2-22-11-00-11-13-0 α.α.1-11-20-00-0
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 0-24-03-0 0-01-11-11-03-0 α.α.1-02-12-00-1
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 0-21-22-01-0 2-11-21-13-0 α.α.4-21-11-12-2
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ0-12-22-00-02-0 0-42-03-0 α.α.1-31-14-41-1
ΛΕΩΝΙΔΙΟ2-14-15-01-02-13-0 1-15-00-01-03-03-1
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ0-32-10-02-21-50-11-2 3-0 α.α.1-00-02-02-0
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-50-3 α.α.1-30-60-30-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ0-41-10-20-00-00-01-15-11-0 3-14-10-2
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ1-23-00-11-10-12-10-31-03-0 α.α.3-0 1-12-1
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 0-31-10-01-20-22-12-00-13-0 α.α.7-21-0 3-1
ΤΕΓΕΑ0-32-22-01-11-10-20-11-04-02-22-03-4