ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

A ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΝΕΖΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΣ

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΓΙΟΣ

 

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ

 

ΜΕΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΩΤΗΣ

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ
Μέλος: ΛΑΓΙΟΣ ΑΘ
Μέλος: ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡ
Μέλος: ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣ
Μέλος: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Πρόεδρος: ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡ.
Μέλος: ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ.
Μέλος: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Πρόεδρος: ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΕΠΑΜ.
Μέλος: ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΝΙΚ.
Μέλος: ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡ.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Πρόεδρος: ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤ.
Μέλος: ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ.
Μέλος: ΛΑΓΙΟΣ ΑΘ.
Μέλος: ΛΙΩΡΗΣ Β.
Μέλος: ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Γ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΔ/ΡΟΥ
Πρόεδρος: ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ.
Μέλος: ΛΑΓΙΟΣ ΑΘ.
Μέλος: ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ και ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ
Πρόεδρος: ΛΑΓΙΟΣ ΑΘ.
Μέλος: ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣ.
Μέλος: ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πρόεδρος: ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡ.
Μέλος: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
Μέλος: ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πρόεδρος: ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ.
Μέλος: ΣΠΕΝΤΟΣ ΒΑΣ.
Μέλος: ΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Πρόεδρος: ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
Μέλος: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝ.
Μέλος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ.
Μέλος: ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ.

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Πρόεδρος: ΖΑΒΟΣ ΔΗΜ.
Μέλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
Μέλος: ΤΖΟΡΒΑΣ ΙΩΑΝ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
Πρόεδρος: ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤ.
Μέλος: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
Μέλος: ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ.