ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

A ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΣ

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΝΕΖΗΣ

 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΓΙΟΣ

 

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ

 

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ

ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΕΠΑΜ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΣΩΤ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΛΑΓΙΟΣ ΑΘ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΛΙΩΡΗΣ Β.

 

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΡΙΜΠΙΛΗΣ Γ.

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΔ/ΡΟΥ

ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΓΙΟΣ ΑΘ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ.

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΒΙΑΣ

ΛΑΓΙΟΣ ΑΘ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤ.

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΧΡ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡ.

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ.

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΜΕΛΟΣ

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΕΠΑΜ.

 

ΜΕΛΟΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΣΩΤ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ.

 

ΜΕΛΟΣ