ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:Εκτελεστική Επιτροπή

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

A ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΣ

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΝΕΖΗΣ

 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΓΙΟΣ

 

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ

 

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΜΕΛΟΣ