ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2015-2016
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΠΑΡΑΖ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ >>

ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΝΙΚΗΤΑ
ΡΑΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΠΑΓΓΟΡ
ΤΥΝΙΑΚ
ΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ
ΤΕΓΕΑΦΑΛΑΙΣ
ΙΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5-02-10-21-02-03-02-05-01-21-03-03-0 α.α.
ΑΠΟΛΛΩΝ 2-0 2-11-41-21-22-00-02-31-32-12-33-0 α.α.
ΒΡΑΣΙΕΣ0-06-1 0-50-02-10-11-12-22-31-13-13-0 α.α.
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1-02-07-0 5-04-17-01-06-00-02-02-13-0 α.α.
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ1-34-01-10-1 1-24-32-12-11-53-12-23-0 α.α.
ΛΕΩΝΙΔΙΟ1-12-01-11-33-0 3-06-01-02-22-13-13-0 α.α.
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-62-10-12-50-00-2 0-00-11-42-00-23-0 α.α.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1-20-10-11-41-02-11-3 2-10-24-01-33-0 α.α.
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ0-42-42-30-32-10-25-00-1 0-21-21-33-0 α.α.
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 2-05-02-12-24-02-03-02-03-0 4-13-03-0 α.α.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ1-21-21-10-73-11-03-11-04-42-4 0-03-0 α.α.
ΤΕΓΕΑ0-11-02-01-12-11-13-13-23-20-12-2 3-0 α.α.
ΦΑΛΑΙΣΙΑ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.