ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορια


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΝΙΚΗΤΑ
ΡΑΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΓΓΟΡ
ΤΥΝΙΑΚ
ΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΤΕΓΕΑΦΑΛΑΙΣ
ΙΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-01-00-32-25-00-03-00-02-00-13-01-0
ΑΠΟΛΛΩΝ 1-1 1-23-46-02-21-22-22-03-41-42-23-0
ΒΡΑΣΙΕΣ0-24-3 1-51-01-21-24-02-04-30-20-00-2
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 0-15-12-0 6-15-00-04-05-04-01-11-25-1
ΗΡΑΚΛΗΣ0-10-01-10-4 1-41-21-22-12-11-21-22-2
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ0-00-01-22-33-1 2-33-10-01-11-51-01-0
ΛΕΩΝΙΔΙΟ2-02-32-00-11-11-0 0-15-12-03-03-01-1
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-41-31-10-73-44-22-1 2-13-11-71-71-1
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ1-00-00-20-11-02-22-15-1 2-30-41-11-1
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ1-10-40-11-15-01-14-01-15-1 2-20-12-3
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 2-15-02-01-28-03-03-14-26-05-0 2-03-1
ΤΕΓΕΑ0-05-34-00-03-33-21-13-21-01-20-4 2-2
ΦΑΛΑΙΣΙΑ1-15-01-01-16-21-02-11-00-25-01-20-1