ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2010-2011
Α΄ Κατηγορία


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΑΧΙΛΛΕ
ΑΣ
ΕΛΑΙΟΧ
ΩΡΙ
ΕΡΜΗΣ
ΜΕΛΙΓΟ
ΥΣ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΓΓΟΡ
ΤΥΝΙΑΚ
ΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΤΕΓΕΑΦΑΛΑΙΣ
ΙΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-02-07-01-32-00-14-02-03-01-12-0
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1 3-03-02-11-00-11-11-02-13-41-4
ΑΧΙΛΛΕΑΣ2-20-4 2-00-30-11-20-50-40-30-00-4
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ0-52-16-1 1-31-21-20-23-00-30-45-2
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 1-21-05-01-0 3-11-03-11-11-11-11-0
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ0-12-24-12-00-2 2-10-12-00-01-10-3
ΛΕΩΝΙΔΙΟ0-22-13-04-01-10-0 2-10-3 α.α.0-01-11-0
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ1-11-15-03-0 α.α.0-31-30-2 1-31-03-40-5
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ0-05-11-15-11-40-01-20-4 0-31-30-6
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 0-01-13-10-21-33-00-23-00-2 1-22-1
ΤΕΓΕΑ1-23-04-05-03-16-06-23-01-14-0 5-0
ΦΑΛΑΙΣΙΑ1-14-24-07-14-02-02-05-02-14-03-0