ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
ΠΑΙΔΙΚΟ


ΑΕΚΑΟ
ΝΕΩΝ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΕΛΠΙΔΑΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΜΕΛΙΓΟ
Υ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΑΕΚ 4-12-1
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-3
ΑΣΤΕΡΑΣ8-1 4-13-1
ΕΛΠΙΔΑ
ΛΕΩΝΙΔΙΟ2-3 3-1
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ0-1 2-2
ΜΕΛΙΓΟΥ 1-5 0-5
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 0-5