ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΑΕΚΑΕΤΟΣ
ΔΑΡΑ
ΑΟ
ΝΕΩΝ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΑΡΗΣΕΛΠΙΔΑΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΝΕΣΤΑΝ
Η
ΝΙΚΗΤΑ
ΡΑΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΑΕΚ 0-60-61-40-71-21-21-43-0 α.α.1-3
ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ8-0 3-01-26-06-02-03-02-03-0 α.α.
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ3-00-1 0-11-03-00-03-13-12-2
ΑΠΟΛΛΩΝ 6-01-11-2 4-03-04-13-23-0 α.α.3-0
ΑΡΗΣ2-10-50-51-5 4-12-02-33-0 α.α.4-0
ΕΛΠΙΔΑ3-50-42-50-32-3 3-10-14-41-2
ΛΕΩΝΙΔΙΟ3-0 α.α.0-3 α.α.1-00-16-14-0 3-0 α.α.3-0 α.α.1-1
ΝΕΣΤΑΝΗ3-20-31-60-42-43-31-4 3-0 α.α.2-0
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ6-00-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α. 3-0
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 4-00-20-21-41-22-02-11-13-0 α.α.