ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
Α΄ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

<< SUPER CUP
Β΄ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ >>

ΑΕΚΑΕΤΟΣ
ΔΑΡΑ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΑΧΙΛΛΕ
ΑΣ
ΔΗΜΗΤΣ
ΑΝΑ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΜΕΛΙΓΟ
Υ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΝΑΡΚ
ΑΔΙΚΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΤΕΓΕΑ
ΑΕΚ 3-4
ΑΕΤΟΣ ΔΑΡΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-4
ΑΧΙΛΛΕΑΣ 0-3
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ4-3
ΜΕΛΙΓΟΥ 1-2
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ
ΤΕΓΕΑ3-0