ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Κ16

<< Κ14

Κ16
ΑΡΚΑΔΙ
ΑΣ
Κ16
ΛΑΚΩΝΙ
ΑΣ
Κ16
ΑΡΓΟΛΙ
ΔΑΣ
Κ16
ΜΕΣΣΗΝ
ΙΑΣ
Κ16 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2-10-00-3
Κ16 ΛΑΚΩΝΙΑΣ1-1 1-53-1
Κ16 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ2-03-0 1-0
Κ16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ4-02-12-2