ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ <<Γ. ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ>>

<< ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ >>

ΑΕΚΑΟ
ΝΕΩΝ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΕΛΠΙΔΑΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΜΕΛΙΓΟ
Υ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΑΕΚ 1-34-42-50-51-12-11-4
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ4-3 1-51-00-14-16-02-0
ΑΣΤΕΡΑΣ7-00-2 4-11-73-18-03-3
ΕΛΠΙΔΑ4-00-33-6 2-55-33-0 α.α.0-2
ΛΕΩΝΙΔΙΟ3-02-00-94-1 6-18-03-1
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ1-30-60-03-41-8 5-01-8
ΜΕΛΙΓΟΥ 1-60-61-73-40-60-1 1-5
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 2-10-21-63-11-21-27-2