ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ <<Γ. ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ>>


ΑΕΚΑΟ
ΝΕΩΝ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΕΛΠΙΔΑΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΜΕΛΙΓΟ
Υ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΑΕΚ 1-34-40-51-11-4
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ4-3 1-5Αναβλήθηκε0-14-16-0
ΑΣΤΕΡΑΣ7-0 4-11-73-1
ΕΛΠΙΔΑ4-0 5-30-2
ΛΕΩΝΙΔΙΟΑναβλήθηκε4-1 6-18-03-1
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ0-63-4 5-0
ΜΕΛΙΓΟΥ 1-61-73-40-6 1-5
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 0-21-63-11-27-2