ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2021-2022
ΠΑΙΔΩΝ << Γ. ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ >> 2ος ΟΜΙΛΟΣ

<< ΠΑΙΔΩΝ << Γ. ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ >> 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ >>

ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΕΛΙΓΟ
Υ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-3 α.α.3-0 α.α.1-92-41-9
ΑΠΟΛΛΩΝ 3-0 α.α.0-51-21-9
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-3 α.α. 0-51-21-9
ΑΠΟΛΛΩΝ 2-73-0 α.α. 1-21-9
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-3 α.α.3-0 α.α.1-9 1-9
ΑΠΟΛΛΩΝ 2-73-0 α.α.0-52-4
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-3 α.α.3-0 α.α.0-52-41-9
ΑΠΟΛΛΩΝ 2-73-0 α.α.1-92-41-9
ΒΡΑΣΙΕΣ6-03-0 α.α.0-54-00-5
ΒΡΑΣΙΕΣ6-03-0 α.α.0-104-00-5
ΒΡΑΣΙΕΣ6-03-0 α.α.0-104-00-5
ΒΡΑΣΙΕΣ6-03-0 α.α.0-54-00-5
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΛΕΩΝΙΔΙΟ9-13-0 α.α.3-0 α.α.7-01-1
ΛΕΩΝΙΔΙΟ9-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.1-1
ΛΕΩΝΙΔΙΟ9-13-0 α.α.3-0 α.α.3-0 α.α.1-1
ΛΕΩΝΙΔΙΟ9-13-0 α.α.3-0 α.α.7-01-1
ΜΕΛΙΓΟΥ 4-02-03-0 α.α.1-81-5
ΜΕΛΙΓΟΥ 4-01-63-0 α.α.1-81-5
ΜΕΛΙΓΟΥ 4-02-03-0 α.α.1-81-5
ΜΕΛΙΓΟΥ 4-01-63-0 α.α.1-81-7
ΜΕΛΙΓΟΥ 4-02-03-0 α.α.1-81-7
ΜΕΛΙΓΟΥ 4-01-63-0 α.α.1-81-7
ΜΕΛΙΓΟΥ 4-02-03-0 α.α.1-81-7
ΜΕΛΙΓΟΥ 4-01-63-0 α.α.1-81-5
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 3-0 α.α.6-03-0 α.α.0-35-0
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 3-0 α.α.6-43-0 α.α.4-25-0
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 3-0 α.α.6-03-0 α.α.4-25-0
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 3-0 α.α.6-43-0 α.α.0-35-0
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 7-16-03-0 α.α.0-35-0
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 7-16-43-0 α.α.4-25-0
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 7-16-03-0 α.α.4-25-0
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 7-16-43-0 α.α.0-35-0