ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2021-2022
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΑΟ
ΝΕΩΝ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΡΗΣΕΛΠΙΔΑΚΑΝΔΗΛ
Α
ΝΕΣΤΑΝ
Η
ΝΙΚΗΤΑ
ΡΑΣ
ΠΑΟΚ
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 7-13-11-11-13-21-1
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4-11-11-14-01-1
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ7-1 1-11-14-01-1
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ7-14-1 1-13-21-1
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ7-03-11-1 3-21-1
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ7-04-11-11-1 1-1
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ7-03-11-11-14-0
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ7-04-11-11-13-21-1
ΑΡΗΣ0-71-33-10-40-31-2
ΑΡΗΣ0-71-31-21-20-31-2
ΑΡΗΣ0-71-33-11-20-31-2
ΑΡΗΣ0-71-31-20-40-31-2
ΕΛΠΙΔΑ0-33-01-22-30-00-3
ΕΛΠΙΔΑ0-33-01-23-30-00-3
ΕΛΠΙΔΑ0-33-01-23-30-00-3
ΕΛΠΙΔΑ0-33-01-22-30-01-2
ΕΛΠΙΔΑ0-33-01-22-30-01-2
ΕΛΠΙΔΑ0-33-01-23-30-01-2
ΕΛΠΙΔΑ0-33-01-23-30-01-2
ΕΛΠΙΔΑ0-33-01-22-30-00-3
ΕΛΠΙΔΑ0-32-11-22-30-00-3
ΕΛΠΙΔΑ0-32-11-23-30-00-3
ΕΛΠΙΔΑ0-32-11-23-30-00-3
ΕΛΠΙΔΑ0-32-11-22-30-01-2
ΕΛΠΙΔΑ0-32-11-22-30-01-2
ΕΛΠΙΔΑ0-32-11-23-30-01-2
ΕΛΠΙΔΑ0-32-11-23-30-01-2
ΕΛΠΙΔΑ0-32-11-22-30-00-3
ΚΑΝΔΗΛΑ0-04-03-32-01-41-1
ΚΑΝΔΗΛΑ0-04-03-32-02-11-1
ΚΑΝΔΗΛΑ1-64-03-32-01-41-1
ΚΑΝΔΗΛΑ1-64-03-32-02-11-1
ΝΕΣΤΑΝΗ0-05-04-13-0 α.α.3-11-1
ΝΕΣΤΑΝΗ0-05-04-10-03-11-1
ΝΕΣΤΑΝΗ0-05-04-13-0 α.α.3-11-1
ΝΕΣΤΑΝΗ0-05-04-10-03-11-1
ΝΕΣΤΑΝΗ3-45-04-13-0 α.α.3-11-1
ΝΕΣΤΑΝΗ3-45-04-10-03-11-1
ΝΕΣΤΑΝΗ3-45-04-13-0 α.α.3-11-1
ΝΕΣΤΑΝΗ3-45-04-10-03-11-1
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-32-02-12-21-23-2
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-32-03-12-21-23-3
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-32-02-12-21-23-3
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-32-03-12-21-23-2
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-33-12-12-21-23-2
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-33-13-12-21-23-3
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-33-12-12-21-23-3
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-33-13-12-21-23-2
ΠΑΟΚ1-12-23-34-01-21-0
ΠΑΟΚ1-12-23-30-20-21-0
ΠΑΟΚ1-12-23-34-00-21-0
ΠΑΟΚ1-12-23-30-21-21-0
ΠΑΟΚ1-15-03-34-01-21-0
ΠΑΟΚ1-15-03-30-20-21-0
ΠΑΟΚ1-15-03-34-00-21-0
ΠΑΟΚ1-15-03-30-21-21-0
ΠΑΟΚ1-02-23-34-01-21-0
ΠΑΟΚ1-02-23-30-20-21-0
ΠΑΟΚ1-02-23-34-00-21-0
ΠΑΟΚ1-02-23-30-21-21-0
ΠΑΟΚ1-05-03-34-01-21-0
ΠΑΟΚ1-05-03-30-20-21-0
ΠΑΟΚ1-05-03-34-00-21-0
ΠΑΟΚ1-05-03-30-21-21-0