ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Υποβολή Νέων δικαιολογητικών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Γ.Γ.Α. για το 2023 (20/6/2023 06:34)

Υπενθυμίζουμε στα σωματεία-μέλη μας τις καταληκτικές ημερομηνίες εγγραφής και επανεγγραφής , με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ για το έτος 2023:

   Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο το 2022: Υποχρεωτικά Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης έως 30/06/23

  Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο το 2022 που είναι νέα μέλη Ομοσπονδιών: Ολοκλήρωση Υποβολής Αίτησης έως 30/06/23.

Ενημερώνουμε ότι η παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία ( 30/6/2023) είναι καταληκτική και δε θα δοθεί παράταση.