ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ (18/2/2022 12:30)

Έπειτα από σχετική ενημέρωση μας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,  αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων και τη συμμετοχή σε επίσημα πρωταθλήματα, σας ενημερώνουμε και σας εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν. 4726/2020, επιτράπηκε σε αθλητικά σωματεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του εν λόγω Νόμου (4726/2020) ήταν εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία χωρίς όμως να έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, να μετέχουν στην αγωνιστική δραστηριότητα της ένωσης ή ομοσπονδίας στην οποία είναι εγγεγραμμένα, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων τις περιόδους 2020-21 και 2021-22.

Όμως εφεξής, τα εν λόγω σωματεία υποχρεούνται να λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020 το αργότερο έως τις 31.7.2022.

Σε περίπτωση που κάποιο σωματείο  δεν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, θα διαγράφεται αυτοδίκαια από το μητρώο μελών της Ε.Π.Σ.Α και της Ε.Π.Ο. και δε θα μπορεί να συμμετέχει στα πρωταθλήματα.