ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ (04/8/2020 00:44)

         Η ΕΠΟ θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, UEFA B και UEFA C στις 24-26/8/2020.

      Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την Εκπαιδευτική ομάδα της ΕΠΟ. Το κόστος συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι:
- Για τους προπονητές UEFA A , παράβολο συμμετοχής 60,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
- Για τους προπονητές UEFA B , παράβολο συμμετοχής 40,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
- Για τους προπονητές UEFA C , παράβολο συμμετοχής 20,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)


Το παράβολο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα προπονητή στην ΕΠΣ που ανήκει έως 17/8/2020.

 

Όσοι ενδιαφερόμενοι προπονητές θέλουν να λάβουν μέρος στη συγκεκριμένη Σχολή, πρέπει έως τις 17.8.2020 να προσέλθουν στα γραφεία της Ένωσης να το δηλώσουν καταθέτοντας και το σχετικό παράβολο.