ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΕΛΙΓΟ
ΥΣ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΗΤΑ
ΡΑΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΤΕΓΕΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -5-11-02-01-06-34-14-13-1
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-5-2-12-22-10-31-12-2
ΒΡΑΣΙΕΣ2-2-0-11-13-0 α.α.1-11-20-00-0
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 0-24-03-0-0-01-11-02-12-0
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 2-0-1-13-0 α.α.4-21-11-12-2
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ2-22-02-0-3-0 α.α.1-31-11-1
ΛΕΩΝΙΔΙΟ2-14-11-02-13-0-1-15-01-0
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ0-01-50-11-2-3-0 α.α.1-02-0
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-50-3 α.α.1-30-60-30-3 α.α.-0-3 α.α.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ0-41-10-01-11-0-3-14-10-2
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ1-23-02-11-03-0 α.α.3-0-1-1
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 1-10-01-22-12-03-0 α.α.7-2-3-1
ΤΕΓΕΑ0-31-10-20-11-04-02-0-