ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΕΛΙΓΟ
ΥΣ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΗΤΑ
ΡΑΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΤΕΓΕΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -1-0
ΑΠΟΛΛΩΝ -0-3
ΒΡΑΣΙΕΣ2-2-
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ -2-0
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ -1-1
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ-1-1
ΛΕΩΝΙΔΙΟ-
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ1-2-
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ0-3-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ0-4-
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ3-0-
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 0-0-
ΤΕΓΕΑ4-0-