ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΕΛΙΓΟ
ΥΣ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΗΤΑ
ΡΑΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΤΕΓΕΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -1-01-06-33-1
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-5-2-20-31-1
ΒΡΑΣΙΕΣ2-2-0-11-20-0
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ -0-01-11-02-0
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 2-0-1-14-21-12-2
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ2-02-0-1-31-1
ΛΕΩΝΙΔΙΟ1-02-13-0-5-01-0
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ0-01-2-3-0 α.α.1-02-0
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ1-50-3 α.α.1-30-60-3-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ0-41-11-0-0-2
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ1-23-01-03-0-1-1
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 1-10-02-13-0 α.α.7-2-
ΤΕΓΕΑ0-31-10-20-14-02-0-