ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΑΧΙΛΛΕ
ΑΣ
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΕΛΙΓΟ
ΥΣ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ
ΤΕΓΕΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -1-00-02-21-12-6
ΑΠΟΛΛΩΝ 1-3-0-11-00-00-1
ΑΧΙΛΛΕΑΣ1-3-0-31-02-4
ΒΡΑΣΙΕΣ3-1-1-21-54-2
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 3-12-1-1-01-2
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 1-11-06-0-2-11-0
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ0-23-12-1-0-3
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ2-21-03-1-0-0
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ2-22-40-00-12-1-
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 5-12-12-04-1-3-1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ1-10-12-13-0-0-0
ΤΕΓΕΑ0-00-11-11-3-