ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019 - 2020
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΔΗΜΗΤΣ
ΑΝΑ
ΔΟΞΑΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΜΕΛΙΓΟ
Υ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΠΑΟΚΤΕΓΕΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ -1-01-12-22-31-30-13-10-13-0 α.α.1-0
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-0-02-02-02-01-02-12-01-14-24-1
ΔΟΞΑ1-11-0-1-11-23-01-22-03-01-0
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ2-11-13-2-1-11-20-11-13-0 α.α.0-0
ΛΕΩΝΙΔΙΟ1-03-24-0-2-01-22-14-03-0 α.α.2-0
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ1-20-32-11-1-0-12-00-01-13-0 α.α.0-1
ΜΕΛΙΓΟΥ 5-01-11-12-1-2-14-02-03-03-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2-01-31-02-15-12-1-1-02-15-02-1
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ1-00-22-12-42-31-33-51-2-1-1
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 4-42-01-01-10-02-02-13-26-1-3-0
ΠΑΟΚ1-50-40-3 α.α.1-31-20-20-3 α.α.4-00-3 α.α.-0-1
ΤΕΓΕΑ0-01-04-10-21-11-40-33-01-0-