ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019 - 2020
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΔΗΜΗΤΣ
ΑΝΑ
ΔΟΞΑΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΜΕΛΙΓΟ
Υ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΠΑΟΚΤΕΓΕΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ -1-02-22-31-30-10-11-0
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-2-02-01-02-01-14-2
ΔΟΞΑ1-11-0-3-01-23-01-0
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ1-13-2-1-10-11-10-0
ΛΕΩΝΙΔΙΟ1-03-24-0-1-22-13-0 α.α.2-0
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ2-11-1-0-12-00-01-1
ΜΕΛΙΓΟΥ 5-01-11-1-2-12-03-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1-31-05-12-1-5-02-1
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ1-02-12-42-31-33-51-2-
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 4-42-01-00-03-26-1-3-0
ΠΑΟΚ1-50-41-31-20-24-0-0-1
ΤΕΓΕΑ0-01-04-11-11-43-01-0-