ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2019 - 2020
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΔΗΜΗΤΣ
ΑΝΑ
ΔΟΞΑΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΜΕΛΙΓΟ
Υ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΠΑΟΚΤΕΓΕΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ -2-22-30-10-1
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-2-02-04-2
ΔΟΞΑ1-11-0-1-0
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ1-1-1-11-1
ΛΕΩΝΙΔΙΟ3-2-2-1
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ1-1-0-0
ΜΕΛΙΓΟΥ 5-01-1-2-03-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1-35-12-1-2-1
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ2-12-33-51-2-
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 2-01-0-3-0
ΠΑΟΚ1-51-31-2-
ΤΕΓΕΑ4-11-11-43-0-