ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2019-20 (12/8/2019 11:00)

        Προκειμένου η Ε.Π.Σ Αρκαδίας να προσλάβει δύο(2) προπονητές για τις Μικτές ομάδες καλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία της Ε.Π.Σ Αρκαδίας, μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση προς την Ε.Π.Σ Αρκαδίας με πλήρη στοιχεία.
  2. Ταυτότητα προπονητή τριετίας της Ε.Π.Ο (τουλάχιστον UEFA   Β΄).
  3. Βιογραφικό σημείωμα.
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α.
  5. Οτιδήποτε άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο(σεμινάρια,βεβαιώσεις κ.τ.λ).

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό προπονητών της Ε.Π.Ο. Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου προπονητή θα συνεκτιμήσει τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των Μικτών ομάδων, όπως θα προσδιοριστούν από την σύμβαση του και τις αποφάσεις της Ε.Ε της Ε.Π.Σ Αρκαδίας.