ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (11/6/2019 13:00)

Η Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ έχοντας υπόψη το Καταστατικό της ανακοινώνει ότι Συγκαλεί την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ στην Τρίπολη, στις 24 Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου " ΜΑΙΝΑΛΟΝ ".


       Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ημέρα και ώρα 19.00', στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού της , άρθρο 24 παράγραφος 2 .